„Znajdź opowieść” to projekt realizowany w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Odbył się między lipcem a grudniem 2017 roku w Lublinie.

Projekt obejmował cykl czterech gier miejskich oraz warsztaty tworzenia gier miejskich dla sześciu klas szkół podstawowych.

Przestrzeń miasta wypełniają geometryczne formy zabudowań, jest to widomy znak, który jako pierwszy rzuca się w oczy. Kolejnym jest przestrzeń pamięci: historia, biografie i kultura. Kiedy połączymy te elementy powstaje unikalna opowieść o człowieku i jego historii. 

Projekt „Znajdź opowieść” miał na celu odnaleźć specyfikę opowieści o Lublinie. Miasto został potraktowane jako tekst kultury, razem z jego architekturą i historią, a jako metodę przekazywania wiedzy wybrałam grę miejską, ponieważ są one atrakcyjną i wciągającą formą rozrywki umożliwiającą przekazanie wiedzy na ważne tematy. Podczas projektu powstały cztery gry miejskie, których tematy  oscylowały wokół Lublina. Były to:

W trakcie przygotowania gier, wykorzystałam m.in. materiały archiwalne dostępne w Bibliotece Multimedialnej Ośrodka Brama Grodzka „Teatr-NN” oraz Muzeum Czechowicza, utwory literackie, wystawy stałe dostępne w szkołach, itp. 
Dwie z wymienionych gier rozgrywają się w przestrzeni Starego Miasta w Lublinie, ponadto gra Fotografowie Lublina stanowi obecnie rodzaj trasy turystycznej, którą można przejść w dowolnej chwili.

Na zakończenie projektu powstała e-publikacja zawierająca 3 scenariusze  przygotowanych przeze mnie gier miejskichoraz 1 scenariusz gry przygotowanej podczas warsztatów tworzenia gier miejskich.

Przeczytaj publikację on-line: 

 

lub pobierz: Znajdź opowieść – scenariusze gier miejskich

 

 

Znajdź opowieść w przestrzeni miasta!

 

Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

Partnerzy: