“Czucie i wiara silniej mówi do mnie / Niż mędrca szkiełko i oko” powiedział przed laty poeta, słuchając opowieści szalonej dziewczyny. Ale dziewczyna wcale nie była szalona, przeciwnie, miała umiejętność widzenia postaci ze świata równoległego, tajemniczego, takiego, którego nie wszyscy są zdolni zobaczyć.

Fabuła gry powstałej na warsztatach tworzenia gier miejskich w Szkole Podstawowej im. Marty z Budnych Łosiowej w Niemcach oscylowała wokół „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza. Uczestnicy warsztatów dokonali selekcji ballad i przygotowali zadania inspirowane wybranymi utworami literackimi. Gra zakładała element dramy, dlatego uczestnicy wcielili się w postaci z ballad. Przygotowali także karty ról, które były pomocne w trakcie gry.

Gra „Wokół ballad i romansów” została przeprowadzona w XXI Liceum Ogólnokształcącym im. św. Stanisława Kostki w Lublinie. Na zakończenie uczestnicy gry wzięli udział w quizie historycznoliterackim.

Warsztaty i grę terenową zrealizowano w ramach projektu „Kody Literatury” realizowanego przez Stowarzyszenie Gang Poszukiwaczy Szczęścia. 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *