Zakończyliśmy trzecią edycję projektu „Kody Literatury”. Do tej pory naszym flagowym działaniem były warsztaty czytania performatywnego dla dzieci i młodzieży. W 2020 r. przygotowaliśmy dla Was czytanie „Balladyny” Juliusza Słowackiego, fragmentu „Dziadów cz. II” Adama Mickiewicza, w pierwszej połowie 2022 r. „Zemstę” Aleksandra Fredry.

Tegoroczna edycja realizowana była w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Ballady i romanse 2022”. Aby uczcić obchody 200. Rocznicy Polskiego Romantyzmu nasze działania oscylowały wokół pierwszego tomu poezji Adama Mickiewicza. Podczas warsztatów powstały nie tylko nagrania ballad, ale i spektakle oraz wystąpienia czytania performatywnego. W warsztatach wzięła udział młodzież ze szkół podstawowych i średnich.

Nowym działaniem, które zostało wprowadzone w tegorocznej edycji, były wykłady poświęcone „Balladom i romansom”, które miały na celu popularyzacja oraz pogłębienie wiedzy nt. „Ballad i romansów” A. Mickiewicza. Dzięki współpracy z Katedrą Literatury Oświecenia, Romantyzmu i Krytyki Artystycznej Instytutu Literaturoznawstwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przeprowadziliśmy 20 spotkań z młodzieżą oraz seniorami. Wykłady przeprowadziliśmy stacjonarnie na terenie województwa lubelskiego m.in. w Lublinie i Tomaszowie Lubelskim, odbyły się także wykłady online, w których wzięła udział młodzież z Krzemieńca na Ukrainie. Łącznie w wykładach wzięło udział ponad 600 osób.

Ponadto, młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Marty z Budnych Łosiowej w Niemcach wzięła również udział w warsztatach tworzenia gier miejskich, czego efektem była gra „Wśród ballad i romansów” przeprowadzona w XXI Liceum Ogólnokształcącego im. św. Stanisława Kostki w Lublinie. Gra zakończyła się quizem z wiedzy historycznoliterackiej dotyczącej twórczości Adama Mickiewicza.

Projekt zrealizowano przez Stowarzyszenie Gang Poszukiwaczy Szczęścia w Lublinie. 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury