Małe Laboratorium Kultury

Projekt „Małe Laboratorium Kultury” miał na celu kształtowanie u dzieci nawyku twórczego korzystania ze sztuki, a także ukazanie sztuki jako jednej z możliwości spędzania wolnego czasu. Projekt kierowany był do dzieci i młodzieży w wieku 8-12 lat, które wzięły udział w warsztatach: – malowania toreb, – fotografii otworkowej, oraz w Więcej…